Chat med os Chat
Se vores videoerVores video

DEMO KONTO LOG IND

Glemt kodeord?

HANDELSKONTO LOG IND

Glemt kodeord?

FORTROLIGHEDSPOLITIK

  Selskabets primære interesse ligger i varetagelse af dets Kunders privatliv, ved at sikre alle personlige oplysninger, der er indsamlet fra dets Kunder, inklusiv alle de oplysninger, der indsamles af 365trading når en Kunde besøger Selskabets hjemmesider. Oplysninger indsamlet af 365trading håndteres, opbevares og behandles kun af midler, der er i overensstemmelse med ufravigelige lovkrav og kun i det omfang det er strengt nødvendigt for at opnå de formål, der er fastsat heri.

 Indsamlede Personlige Oplysninger

365trading indsamler og behandler kun personlige oplysninger om dets kunder i det omfang det er nødvendigt, for at tilbyde sine Kunder de relevante tjenester, som disse er beskrevet i afsnittet “Brug af personlige oplysninger” nedenfor. Desuden kan personlige oplysninger om Kunder blive indsamlet med henblik på at identificere kunder gennem de forskellige krav om autentificering fastlagt af 365trading i dets Vilkår og Betingelser. Kunders personlige oplysninger kan også blive autentificeret af eksterne og uafhængige kreditoplysningsbureauer (som kan gemme disse oplysninger) med henblik på forebyggelse af svindel.

 Personlige oplysninger kan også blive indsamlet af 365trading gennem Kunders brug af hjemmesiden. Sådanne oplysninger vil blive gemt i Kundens personlige fil. Oplysninger indsamlet via brugen af hjemmesiden kan inkludere viste sider, hyppighed og varighed af besøg, typer af transaktioner foretaget, dokumenter downloadet og andre hjemmesider, der kan have refereret Kunden til Selskabets hjemmeside, eller hjemmesider som Kunder linker til 365trading hjemmesiden.

 Ved at besøge Selskabets hjemmeside, giver Kunden accept og samtykke til de fremgangsmåder, der er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik, inklusiv accept og samtykke til Selskabets praksis om indsamling af anonyme statistikker for siden (inklusiv ofte besøgte sider og søgninger), som 365trading kan videregive til betroede tredjeparter. Det understreges udtrykkeligt, at de statistiske oplysninger, indsamlet på den ovenfor beskrevne måde, aldrig inkluderer oplysninger, som kan identificere nogen af Selskabets kunder personligt.

 Links

Selskabets Fortrolighedspolitik omfatter ikke andre hjemmesider, som en Kunde kan blive linket til, ved at besøge Selskabets hjemmeside. 365trading er ikke, på nogen måde, ansvarlig for personlige oplysninger, der kan blive indsendt af dets Kunder til tredjeparter gennem dets hjemmeside.

 Håndtering af personlige oplysninger

Ansatte hos 365trading er forpligtet til at overholde meget strenge standarder for fortrolighed i processen med at håndtere personlige oplysninger. Af denne årsag, er adgang til personlige oplysninger forbudt for 365trading ansatte, med undtagelse af de ansatte, som har ansvaret for håndtering og behandling af sådanne oplysninger.

Sikkerhed

365trading tager alle trin, der med rimelighed er mulige, for at sikre, at de relevante sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, og at fortroligheden af Kundens data og/eller personlige oplysninger er sikret og ikke misbruges på nogen måde. Tiltag og sikkerhedsforanstaltninger foretaget af 365trading sikrer, at data er krypteret under fremsendelsen, at de rette autentificeringsmekanismer er på plads, og at alle maskiner og data opbevares separat på sikrede områder.

 

Brug af personlige oplysninger

Anonyme statistiske oplysninger om dets Kunder indsamles af 365trading. Denne procedure sikrer, at behovene blandt Selskabets kunder opfyldes gennem den intensive overvågning og konstante forbedring af de tjenester 365trading tilbyder dets Kunder.

 

Personlige oplysninger indsamles af 365trading til følgende formål:

 Levering af tjenester til Kunder, herunder behandlingen af transaktioner;

 Bekræftelse af Kundens identitet;

 Vurderingen af Kunders egnethed i forhold til de produkter og tjenester 365trading tilbyder.

 Vedligeholdelse af Kundernes personlige profil;

 Den overordnede forvaltning af Kunders Konti;

 Den personlige kontakt med Kunder for at sikre, at Kunder informeres hvor nødvendigt, eller hensigtsmæssigt, i forhold til de tjenester der leveres til dem;

 Konstant at holde Kunder up-to-date med hensyn til deres handelsaktiviteter med 365trading;

 Forvaltningen og administrationen af produkter tilbudt af 365trading til dets Kunder;

 Personaliseringen af hjemmesiden for at imødekomme behov og interesser af Selskabets Kunders, samt til forbedring og skabelse af nye produkter og tjenester, der kan være af interesse for Kunden;

 Indsamling af statistiske data til de formål, der er beskrevet ovenfor, der på ingen måde identificerer en Kunde personligt.

 

Ved at registrere sig hos 365trading, vil Kunderne også få muligheden for at acceptere eller afslå et abonnement på følgende ydelser, med henblik på Markedsføring:

 

  • leveringen af oplysninger til Kunden om de produkter og tjenester 365trading tilbyder;

 og

  •  leveringen af oplysninger til Kunden vedrørende muligheder, som 365trading mener kan være relevante for Kunden.

 

365trading sælger ikke eller på anden vis overfører deres Kunders personlige oplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål.

 

Afmelding

Til alle tider vil Kunden have muligheden for at afmelde enhver markedsføringstjeneste, de tidligere abonnerede på, ved at klikke på det relevante link i bunden af de respektive tjenesters e-mail.

 Overførelse af data i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Registrering hos 365trading betyder, at Kunder giver samtykke til videregivelse og overførelse af deres personlige oplysninger af 365trading inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) til de følgende institutioner og udelukkende til følgende formål:

 

  •  Finansielle institutioner og andre lignende organisationer, som, under udførelsen af Kundeordrer, samarbejder med 365trading;
  •  Finansielle institutioner og andre lignende organisationer, som, under udførelsen af Kundeordrer, udpeges af Kunderne;
  •  Eksterne leverandører og professionelle rådgivere, der leverer ydelser til 365trading, for at gøre det muligt for 365trading at levere de ydelser som Kunderne anmoder;
  •  På Kundens anmodning, enhver Organisation eller person, der handler på Kundens vegne, herunder, men ikke begrænset til, finansielle rådgivere, mæglere, advokater eller revisorer;
  •  Tredjeparter, der eventuelt kan behandle transaktioner eller levere ydelser på anmodning af Kunderne; eller
  •  Enhver lokal eller international myndighed, der eventuelt måtte anmode om sådanne oplysninger fra 365trading.

 Oplysninger vil kun blive videregivet af 365trading til ovennævnte institutioner i tilfælde, hvor de er overbeviste om, at for ethvert konkret tilfælde, vil de nævnte institutioner give de nødvendige garantier for databeskyttelse.

 

Overførelse af data til tredjeparter

Ved at fuldføre registreringsproceduren, anses Kunder for at have givet deres samtykke til overførelsen af deres personlige oplysninger til lande, der ikke er medlem af EØS. Overførsel under disse omstændigheder sker kun i tilfælde, hvor overførelsen af sådan data er tilladt ved lov, og hvor lovene i det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i forbindelse med behandling af personoplysninger, der overføres.

 

Opdatering af Kundeoplysninger

Kunden kan til enhver tid informere 365trading om, at deres personlige oplysninger er ændret, eller at Kunden ønsker, at 365trading skal slette deres personlige oplysninger fra dets filer, ved at sende en e-mail til support@365trading.com. Hvor 365trading ikke er forpligtet til at opbevare sådanne oplysninger, som følge af lovgivningsmæssige eller juridiske forpligtelser, eller hvor oplysningerne er nødvendige for en tilstrækkelig levering af dets tjenester, vil 365trading ændre eller slette deres Kunders oplysninger på en sådan anmodning.

 

Cookies

Efter registrering skal Kunder bruge Selskabets software til handelsformål. Nævnte software tillader 365trading at bruge cookies i relation til Kundernes adgang til dets hjemmeside. (Til orientering oplyses Kunden om, at Cookies er små filer med oplysninger, som ofte indeholder et unikt identifikationsnummer eller værdi, som, grundet brugen af Selskabets software og adgang til Selskabets hjemmesider, gemmes på Kundernes computer).

 

365trading bruger session ID cookies og persistente cookies. Session ID cookies udløber når browseren lukkes. Persistente cookies bliver på Kundernes harddisk i en længere periode. Disse persistente cookies bruges af 365trading til statistiske formål, til overvågning og målretning til brugeres placering og interesser, og til at forbedre de tjenester 365trading leverer. Persistente cookies kan fjernes som beskrevet i hver Internet browsers “hjælp”-fil.

 

Kundens rettigheder

Kunder er ikke forpligtet til at give 365trading nogen af deres personlige oplysninger. Dog kan manglende levering af de anmodede oplysninger medføre, at 365trading vil være tvunget til at afvise Kundernes ansøgninger om at åbne en konto hos 365trading, eller ikke vil være i stand til at yde en Klient nogle tjenester, information, bistand, eller være i stand til at forbedre tjenester anmodet og leveret af 365trading.

 

Ændringer

365trading forbeholder sig retten til, fra tid til anden, at foretage ændringer, tilføjelser eller sletninger i dets Fortrolighedspolitik, uanset årsag. Kunder vil blive underrettet om sådanne ændringer gennem Selskabets hjemmeside, hvor den mest opdaterede version af Fortrolighedspolitikken vil blive lagt ud. Det er Kundernes ansvar konstant at holde sig informeret om Fortrolighedspolitikken. Hvis en Kunde bruger Selskabets hjemmeside efter sådanne ændringer i Fortrolighedspolitikken, anses Kunden for at have givet sit samtykke til de nævnte ændringer.

 

Kontakt

For eventuelle spørgsmål, der ikke udtrykkeligt er behandlet i denne Fortrolighedspolitik, gælder Cyperns love. Hvis en Kunde ønsker at kontakte 365trading med henblik på at indsende en kommentar, eller en klage, eller meddele påstået krænkelse af deres rettigheder for personoplysninger, kan Kunden kontakte 365trading via e-mail til support@365trading.com

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".