Chat med os Chat
Se vores videoerVores video

DEMO KONTO LOG IND

Glemt kodeord?

HANDELSKONTO LOG IND

Glemt kodeord?

Økonomiske indikatorer

En økonomisk indikator er blot en økonomisk statistik som f.eks. arbejdsløshedsprocenten, BNP eller inflationsraten, som indikerer, hvor godt økonomien klarer sig, og hvor godt den vil klare sig i fremtiden. Som vist i artiklen “Sådan anvender markeder oplysninger til prissætning” anvender investorer alle de oplysninger, de har til rådighed, til at træffe beslutninger. Hvis et sæt af økonomiske indikatorer antyder, at økonomien vil klare sig bedre eller ringere i fremtiden, end de tidligere havde forventet, vil de måske beslutte sig for at ændre deres investeringsstrategier. For at forstå økonomiske indikatorer må vi forstå de måder, økonomiske indikatorer afviger fra hinanden på.
Økonomiske indikatorer kan være ledende, manglende eller sammenfaldende, hvilket indikere timingen af ændringer i dem, i forhold til, hvordan økonomien som helhed ændrer sig.

Tre typer timing for økonomiske indikatorer:

1.  Leading (Ledende): Leading økonomiske indikatorer er indikatorer, der ændrer sig, før økonomien ændrer sig. Aktiemarkedsudbytter er en leading indikator, eftersom aktiemarkedet som regel begynder at falde, før økonomien går ned ad bakke, og de retter sig op, før økonomien begynder at komme ud af en recession. Leading-indikatorer er den vigtige type for investorer, eftersom de hjælper til med at forudsige, hvordan økonomien vil være i fremtiden.
2.  Lagged (Manglende)
: En lagging økonomisk indikator er én, der ikke ændrer retning, før nogle få kvartaler efter økonomien gør det. Arbejdsløshedsprocenten er en lagging økonomisk indikator, eftersom arbejdsløsheden har en tendens til at stige i 2 eller 3 kvartaler, efter økonomien er begyndt at forbedre sig.
3.  Sammenfaldende
: En sammenfaldende økonomisk indikator er én, der bevæger sig på samme tid som økonomien. Bruttonationalproduktet  er en sammenfaldende indikator.


Vigtige indikatorer:

ok1  Offentliggørelse af rentesatser
Rentesatser spiller den vigtigste rolle i at få priserne på finansmarkederne til at bevæge sig. Som de institutioner, der angiver rentesatserne, er centralbankerne derfor de mest indflydelsesrige aktører. Rentesatserne dikterer investeringsstrømmene. Eftersom valutaer er repræsentationer af et lands økonomi, påvirker forskelle i rentesatserne den relative værdi af valutaerne i forhold til hinanden. Når centralbankerne ændrer rentesatserne, udsætter de finansmarkederne for bevægelser og volatilitet. Inden for handel med Binære Optioner kan korrekte forudsigelser af centralbankernes handlinger forbedre traderens sandsynlighed for en vundet handel.

ok1  Bruttonationalproduktet (BNP)
BNP er det bredeste mål for et lands økonomi, og det repræsenterer den samlede markedsværdi af alle varer og tjenesteydelser, der er blevet produceret i et land i løbet af et givet år. Eftersom BNP-værdien i sig selv ofte anses for en lagging-indikator, koncentrerer de fleste tradere sig om de to rapporter, der offentliggøres i månederne før de endelige BNP-tal: Prospektrapporten og den præliminære rapport. Væsentlige ændringer imellem disse to rapporter kan forårsage betydelig volatilitet.

ok1  Forbrugerprisindekset
Forbrugerprisindekset (CPI) er sandsynligvis den vigtigste indikator på inflation. Det repræsenterer ændringer i prisniveauerne i detailhandlen for den grundlæggende forbrugerindkøbskurv. Inflationen er direkte forbundet med en valutas købekraft inden for landets grænser, og den påvirker valutaens status på de internationale markeder. Hvis økonomien udvikler sig under normale omstændigheder, kan væksten i CPI medføre en vækst i de grundlæggende rentesatser, hvilket igen vil gøre valutaen mere attraktiv.

ok1  Beskæftigelsesindikatorer
Beskæftigelsesindikatorer afspejler en økonomis eller forretningscyklus’ overordnede sundhed. For at forstå, hvordan en økonomi fungerer, er det vigtigt at vide, hvor mange arbejdspladser der bliver skabt eller nedlagt, hvilken procentdel af arbejdsstyrken der aktivt arbejder, og hvor mange nye, der stiller sig i arbejdsløshedskøen. Af hensyn til inflationsmålinger er det også vigtigt at overvåge farten, hvormed lønningerne stiger.

ok1  Detailhandelssalget
Detailhandelssalgs-indikatoren offentliggøres på månedsbasis og er vigtig for forex-tradere, fordi den viser den samlede styrke af privatforbruget og detailbutikkernes succes. Rapporten er særligt nyttig, fordi den er en rettidig indikator for brede forbrugsmønstre, der er korrigeret for sæsonmæssige variabler. Det kan anvendes til at forudsige vigtigere lagging-indikatorers præstationer og til at bedømme en økonomis øjeblikkelige retning.

ok1  Betalingsbalancen
Betalingsbalancen repræsenterer forholdet mellem de betalinger, der modtages fra udlandet, og de betalinger, der går ud af landet. Med andre ord udgør den summen af udenrigshandelstransaktioner, handelsbalancen, balancen mellem eksport og import, og betalingsoverførsler. Hvis indkommende betalinger overstiger betalingerne til andre lande og internationale organisationer, er betalingsbalancen positiv. Overskuddet er en gunstig faktor for vækst i den nationale valuta.

ok1  Regeringens finans- og pengepolitik
Stabilasering af økonomien (f.eks. fuld beskæftigelse, kontrol med inflationen og en rimelig betalingsbalance) er et af de mål, som regeringer forsøger at opnå ved at justere på finans- og pengepolitikkerne. Finanspolitik vedrører skatteindtægter og udgifter, pengepolitik har med finansmarkedder og udbuddet af kredit, penge og andre finansielle aktiver at gøre.

Konklusion: Der findes mange økonomiske indikatorer og endnu flere private rapporter, der kan anvendes til at bedømme de finansielle markeders grundlæggende elementer. Det er vigtigt at tage sig tid til ikke blot at se på tallene, men også forstå, hvad de betyder, og hvordan de påvirker et lands økonomi!!

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".