Chat med oss Chat
Vis våre videoerVår video

DEMOKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

TRADINGKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

Risiko tilknyttet binær opsjonstrading

Alle klienter som ønsker å investere i binæropsjoner bør lese dette dokumentet nøye. Man bør imidlertid være oppmerksom på at dette dokumentet ikke dekker all mulige risikoer tilknyttet binær opsjonstrading. 

Klienten bør ikke handle med eller investere i binæropsjoner med mindre han/hun er klar over og forstår den involverte risikoen og at han/hun kan tape alle pengene sine. 

Binæropsjoner er opsjoner som utbetaler et forhåndsbestemt, fast beløp, avhengig av hvorvidt en hendelse inntreffer når binæropsjonen utløper. Binæropsjoner har kun én av to mulige utfall, noe som gir en enkel fremgangsmåte med “ja” eller “nei”. Som tradisjonelle opsjoner er binæropsjoner basert på underliggende aktivum som valutaer, handelsvarer, indekser eller aksjer. En av de viktigste forskjellene fra tradisjonelle opsjoner er imidlertid at opsjonen kun har to mulige utfall. Enten får klienten utbetalt en fortjeneste på hendelsen, eller så taper klienten investeringsbeløpet.

Trading med binæropsjoner er spekulativt og involverer en stor grad av risiko som kan resultere i tap av hele investeringen. Trading med binæropsjoner passer derfor kun for personer som forstår og er villig til å påta seg de økonomiske, juridiske og andre risikoer involvert i slike transakasjoner. Du bør være overbevist om at trading med binæropsjoner passer dine finansielle omstendigheter og din villighet til å ta risiko før du begynner å handle. Du bør ikke starte med spekulativ binær opsjonstrading med mindre du forstår de grunnleggende aspektene ved en slik trading og de medfølgende risikoene. Dersom du er i tvil om hvorvidt binær opsjonstrading er egnet eller passende bør du be om uavhengige råd fra en profesjonell finanskonsulent. Fidelisco tilbyr ikke slik rådgivning. Det er ditt eget ansvar å vurdere dine personlige forhold og finansielle ressurser og å foreta nødvendige, uavhengige grep både før du søker om å starte med binæropsjoner med selskapet og før du utfører individuelle ordre. Hvis du ikke føler at du har en klar forståelse av risikoen involvert med en trading-konto hos Fidelisco eller risikoen involvert i individuelle ordre, bør du be om råd og konsultasjon fra en uavhengig finansrådgiver. Dersom du fremdeles ikke forstår risikoen involvert i trading med binæropsjoner, bør du ikke handle i det hele tatt. 

Vi gjør oppmerksom på at binæropsjonene som tilbys av selskapet ikke er underlagt regulering av et anerkjent, utformet eller regulert marked. Trading med binæropsjoner kan derfor utsette deg for betydelig større risiko enn ved investeringer som er underlagt et slikt regelverk. 

Du advares mot følgende risikoer:

  1. Avledede finansielle verktøy og relaterte markeder kan være høyst flyktige. Prisene på det underliggende aktivumet som en binæropsjon referer til kan endres raskt og kan reflektere uforutsette hendelser eller tilstandsendringer. Ingen av disse kan kontrolleres verken av klienten eller av Fidelisco. 
  2. Trading med binæropsjoner er spekulativt og involverer en stor grad av risiko. Mer spesifikt involverer det to mulige utfall, der det ene medfører tap av hele investeringsbeløpet. 
  3. Trading med binæropsjoner passer kun for personer som:  (a) forstår og er villige til å godta den økonomiske, juridiske og øvrige risikoen involvert i slike transaksjoner; og (b) er finansielt sett i stand til å tåle tap av hele investeringsfondet sitt. 
  4. Fidelisco gjør sitt beste for at de oppgitte prisene på hvert aktivum som en binæropsjon referer til er i rimelig grad tilknyttet den faktiske prisen av slike aktiva som er tilgjengelige på markedet. Fidelisco gir ingen garanti, eksplisitt eller implisitt, for at den oppgitte prisen representerer den gjeldende markedsprisen.
  5. Fidelisco kan ha tilgang til informasjon som ikke er tilgjengelig for deg, kan ha fått trading-posisjoner til priser som ikke er tilgjengelige for deg og kan ha interesser som er skiller seg fra dine. Fidelisco har intet ansvar for å tilby deg tilgang til andre markeder eller annen informasjon vi innehar, eller å endre eller avstå fra egen trading.
  6. Informasjon om tidligere ytelse til et aktivum garanterer ikke gjeldende og/eller fremtidig ytelse. Bruk av historisk data utgjør ikke en bindende eller sikker forutsigelse om den korresponderende, fremtidige ytelsen til aktivumet som den binære opsjonen refererer til. 

Dersom det er noe du ikke forstår bes du om å ta kontant med kundestøtte på support@365trading.com

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".