Chat med oss Chat
Vis våre videoerVår video

DEMOKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

TRADINGKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

Grunnleggende analyse

Grunnleggende analyse handler om å analysere kreftene som påvirker økonomien, som produksjonskapasitet, forbrukerkreditt, jobbmuligheter osv. Grunnleggende analyse kan bidra til å finne årsaken til prissvingninger og også (bidra til) å forutse fremtidige prissvingninger.

Grunnleggende analyse er uunnværlig i en god binær opsjons-strategi. Dersom du tar en titt på vår økonomiske kalender vil du se et omfattende sett av tall som er viktige for finansmarkedene. De viktigste indikatorene forklares i informasjonssenteret vårt.
Tradere følger alltid nøye med på de mest grunnleggende områdene i viktige land, der de fire viktigste områdene er:

ok1  Økonomisk vekst
ok1  Rentesatser
ok1  Handelsbalanse
ok1  Politisk stabilitet

Økonomisk vekst
Dette er selvinnlysende. En nasjonal valuta sin stabilitet og styrke bestemmes hovedsaklig av fremdriften og kapasiteten i økonomien og dets funksjoner. Akkurat som kvartalsvise/årsvise resultater hos et selskap sier mye om den økonomiske tilstanden i selskapet, vil de kvartalsvise/årlige tallene hos et land si mye om den økonomiske tilstanden i det aktuelle landet. De finansielle markedene fokuserer derfor hovedsaklig på den økonomiske styrken i spesifikke nasjonale økonomier.

Rentesatser
Økonomier utvikler seg i sykliske bevegelser, det vil si i en oppadgående eller nedgående trend. Toppene og bunnene i disse trendene endrer ofte posisjon både på kort og lang sikt. Dette er til ulempe for alle, så regjeringer forsøker å kontrollere de sykliske bevegelsene i økonomien; færre høye topper og færre lave bunner.
Et viktig verktøy i denne forbindelse er rentesatser. Mer spesifikt vil dette si rentesatsen sentralbankene (som “Norges bank” eller “Bank of England”) belaster kommersielle banker når de låner penger fra sentralbanken. Dette er viktig fordi det blir dyrere for investorer å skaffe penger dersom det blir dyrere for bankene å skaffe ekstra penger, noe som resulterer i at veksten vil avta. Omvendt vil investeringene øke når det blir billigere for bankene å låne penger fra sentralbanken.

Handelsbalanse
Forestill deg at USA handler varer fra eurosonen som er verdt 100 milliarder dollar mer enn varene som landet selger. For å kunne kjøpe disse varene trenger amerikanerne euro. Derfor kjøper de i realiteten 100 milliarder euro. Eksportunderskuddet deres sørger for at euroen øker i verdi sammenlignet med dollaren.
I realiteten er dette ofte mye mer komplekst (for eksempel med tanke på amerikanske selskaper i eurosonen som eksporterer varer til USA), men det er viktig å forstå at valutaverdien kan reduseres dersom underskuddet i handelsbalansen til et land øker.

Politisk stabilitet
Finansmarkedene påvirkes av politikk, hovedsaklig av stabiliteten i det aktuelle landet. Dette er forståelig ettersom handel i de fleste finansmarkedene er i nasjonale økonomier, og ikke i individuelle selskaper.
Politisk ustabilitet kan skade økonomisk vekst og derfor også visse tilknyttede markeder.

 

Hvorfor økonominyheter er viktig

Økonomiske indikatorer gir allslags signaler om tilstanden til et lands økonomi. I tillegg gir det innsikt i behovene hos nasjonale og internasjonale selskaper.

Er rentesatsen i en valuta redusert av sentralbanken? Da blir det billigere å låne penger og derfor billigere å investere. Pengemarkedet blir mer vidstrakt, noe som betyr at vekslingskursen i den aktuelle valutaen normalt vil reduseres i forhold til andre valutaer.

Regjeringer og store selskaper “lager” de økonomiske nyhetene. Disse nyhetene har både faktisk verdi og spekulativ verdi. Den faktiske verdien bestemmes av responsen til selskaper og regjeringer, og den spekulative verdien bestemmes av tradere. Alle tradere, både store og små, bli dermed påvirket av nyhetene fordi:

a) De sier noe om hvordan multinasjonale (og mindre) selskaper ble driftet i forrige periode og hvordan de sannsynligvis kommer til å bli driftet i neste periode.

En enkelt eksempel: har et lands BNP økt sammenlignet med andre land? Da vil det være en etterspørsel etter landets valuta, ettersom alle selskaper ønsker å investere i et land som gjør det bra. Verdien av valutaen i forhold til andre valutaer vil sannsynligvis øke.

b) De sier noe som den sannsynlige fremtidige forvaltningen hos regjeringer/autoriteter som nyhetene omhandler.

Et enkelt eksempel: Har inflasjonen i eurosonen økt til 5 %? Det er da gode muligheter for at den europeiske sentralbanken øker rentesatsen slik at pengemarkedet reduseres og inflasjonen derfor (forhåpentligvis) synker. Verdien av valutaen vil da (sannsynligvis) øke.

c) Andre både store og små tradere kan deretter reagere på dette.

Dette er kanskje den viktigste grunnen til tradere sin reaksjon på nyheter: forventningen om at også andre tradere kommer til å svare. Dette er gratis for alle, og dersom andre bestemmer seg for å kjøpe euro og selge dollar, bør du også gjøre det…

Så og si alle vellykkede tradere følger derfor nøye med på nyhetene!

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".