Chat med oss Chat
Vis våre videoerVår video

DEMOKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

TRADINGKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

Økonomiske indikatorer

En økonomisk indikator er rett og slett et økonomisk måltall, som for eksempel arbeidsledighetsraten, BNP eller inflasjonsraten, som indikerer hvor god økonomien er og hvordan det kommer til å gå i fremtiden. Som vist i artikkelen “Hvordan bruke markedsinformasjon til å angi priser”, bruker investorer all tilgjengelig informasjon for å foreta valg. Dersom et sett av økonomiske indikatorer foreslår at økonomien er i ferd med å gå bedre eller dårligere enn de tidligere har forutsett, kan de bestemme seg for å endre investeringsstrategien sin. For å forstå økonomiske indikatorer må vi forstå måtene slike økonomiske indikatorer skiller seg fra hverandre.

Økonomiske indikatorer kan være ledende, forsinket eller sammenfallende, noe som indikerer timingen på endringen i forhold til hvordan økonomien som helhet endres.

Tre typer økonomiske indikatorer:

1.  Ledende: Ledende økonomiske indikatorer er indikatorer som endres før økonomien endres. Utbytte i aksjemarkedet er en ledende indikator, ettersom aksjemarkedet normalt begynner å avta før økonomien avtar, og forbedres før økonomien begynner å komme seg ut av en konjunkturnedgang. Ledende indikatorer er viktige for investorer siden de bidrar med å forutse hvordan økonomien kommer til å bli i fremtiden.
2.  Forsinket: En forsinket økonomisk indikator er en som ikke endrer retning før etter at økonomien gjør det. Arbeidsledighetsraten er en forsinket økonomisk indikator, ettersom arbeidsledigheten har en tendens til å øke i 2. eller 3. kvartal etter at økonomien bedres.
3.  Sammenfallende: En sammenfallende økonomisk indikator er en som beveger seg på samme tid som økonomien. BNP er et eksempel på en sammenfallende indikator.

Viktige indikatorer:

ok1  Annonsering av rentesatser
Rentesatser spiller den viktigste rollen i bevegelse i prisene på finansmarkedene. Sentralbankene som bestemmer rentesatsene er derfor de mest innflytelsesrike aktørene. Rentesatser dikterer investeringsflyt. Ettersom valutaer representerer landenes økonomi, vil ulikheter i rentesatser påvirke den relative verdien av valutaer i forhold til hverandre. Når sentralbanker endrer rentesatsen forårsaker de bevegelse og flyktighet i finansmarkedet. Innen binær opsjonstrading kan nøyaktig spekulering i sentralbankenes handlinger øke traderens sjanser for en vellykket handel.

ok1  Brutto nasjonalprodukt (BNP)
BNP er et bredt mål på landets økonomi, og representerer den totale markedsverdien av alle varer og tjenester som landet produserer i et gitt år. Ettersom BNP-tallene i seg selv ofte anses for å være en forsinket indikator, fokuserer de fleste tradere på de to rapportene som utgis i månedene før de endelige BNP-tallene offentliggjøres: forhåndsrapporten og den foreløpige rapporten. Betydelige endringer mellom disse rapportene kan forårsake markant flyktighet.

ok1  Konsumprisindeks
Konsumprisindeksen (KPI) er sannsynligvis den viktigste inflasjons-indikatoren. Den representerer endringer innen utsalgspriser for en standard handlekurv. Inflasjon er direkte tilknyttet kjøpekraften i en valuta innenfor grensene og påvirker posisjonen den har på de internasjonale markedene. Dersom økonomien utvikles under normale forhold, vil en økning i KPI føre til en økning i standard rentesatser. Dette vil igjen føre til økt interesse i en valuta.

ok1  Sysselsettingsindikatorer
Sysselsettingsindikatorer gjenspeiler den generelle statusen i en økonomi eller forretningssyklus. For å forstå hvordan økonomien fungerer er det viktig å vite hvor mange jobber som opprettes eller legges ned, hvor stor prosent av arbeidsdyktige som jobber og hvor mange nye mennesker som blir arbeidsledige. For å måle inflasjon er det også viktig å overvåke hastigheten lønningene stiger med.

ok1  Detaljomsetning
Detaljomsetningsindikatoren offentliggjøres månedlig og er viktig for forex-tradere fordi den viser den generelle styrken i konsumforbruk og suksessen i detaljhandelen. Rapporten er spesielt nyttig fordi den er en god indikator på større forbruksmønstre blant forbrukere, justert for sesongvariabler. Den kan brukes til å forutse ytelsen av viktigere forsinkede indikatorer, og vurdere den umiddelbare retningen i en økonomi.

ok1  Betalingsbalanse
Betalingsbalansen representerer forhold mellom betalinger mottatt fra utlandet og betalinger sendt til utlandet. Den viser med andre ord total utenlandsk handelsoperasjon, handelsbalanse, balanse mellom eksport og import og inntektsoverføring. Dersom kommende betalinger overgår betaling til andre land og internasjonale organisasjoner, er betalingsbalansen positiv. Overskuddet er en fordelaktig faktor for veksten av den nasjonale valutaen. 

ok1  Statlig finans- og pengepolitikk
Stabilisering av økonomien (f.eks. ingen arbeidsledighet, kontroll over inflasjonen og rettferdig betalingsbalanse) er et av målene som myndighetene prøver å oppnå via manipulering av finans- og pengepolitikk. Finanspolitikk er tilknyttet skatter og avgifter, mens pengepolitikk er tilknyttet finansmarkedene og tilgang på kreditt, penger og andre finansielle aktiva.

Konklusjon: Det finnes mange økonomiske indikatorer og private rapporter som kan brukes til å evaluere det grunnleggende i finansmarkedene. Det er viktig å bruke tid ikke bare på å se på tallene, men på å forstå hva de betyr og hvordan de påvirker nasjonens økonomi!!

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".