Chat med oss Chat
Vis våre videoerVår video

DEMOKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

TRADINGKONTO INNLOGGING

Glemt passord?

PERSONVERNERKLÆRING

Selskapets hovedinteresse ligger i å beskytte kundenes personvern ved å sikre all personlig informasjon som innhentes fra kundene, inkludert alle opplysninger som innhentes av 365Trading når kunden besøker selskapets nettsider. Informasjon innhentet av 365trading håndteres, oppbevares og bearbeides kun i henhold til obligatoriske, rettslige krav og kun i et omfang som er strengt nødvendig for å oppnå formålene angitt her.

Innhentet personlig informasjon

365trading innhenter og behandler personlige opplysninger om kundene sine bare for å kunne tilby relevante tjenester, som angitt i avsnittet “Bruk av personlig informasjon” nedenfor. I tillegg kan personlige opplysninger fra kunder også innhentes for å identifisere kunder gjennom de ulike autentiseringskrav som fastsettes av 365trading i selskapets vilkår og betingelser. Kundenes personlige opplysninger kan dessuten autentiseres av eksterne og uavhengige kredittopplysningsselskaper (som kan ha et register over slike opplysninger) for å kunne forhindre svindel.

Personlige opplysninger kan også innhentes av 365trading gjennom kundens bruk av nettsiden. Slik informasjon lagres i kundens personlige fil. Informasjon som innhentes gjennom bruk av nettsiden kan inkludere besøkte sider, frekvens og varighet på besøk, transaksjonstyper som utføres, dokumenter som lastes ned og andre nettsider som kan ha henvist kundene til selskapets nettside, eller nettsider som kunder lenker 365tradings nettside til.

Ved å besøke selskapet nettsider godtar og samtykker kunden i retningslinjene som beskrives i denne personvernerklæringen, inkludert godkjennelse og samtykke til selskapets praksis med å innhente anonym sidestatistikk (inkludert ofte besøkte side og spørringer) som 365trading kan videreformidler til betrodde tredjeparter. Det bemerkes ettertrykkelig at statistikk som innhentes via ovennevnte metode aldri inkluderer informasjon som kan identifisere noen av selskapets kunder.

Lenker

Selskapets personvernerklæring gjelder ikke andre nettsider som en kunde kan bli omdirigert til ved besøk på selskapets nettside. 365trading er ikke på noen måte ansvarlig for eventuell personlig informasjon som kunder oppgir til tredjeparter via nettsiden.

Håndtering av personlig informasjon

Ansatte hos 365trading har forpliktet seg til å følge meget strenge normer for konfidensialitet ved håndtering av personlige opplysninger. På grunn av dette er tilgang til personlige opplysninger forbudt for ansatte hos 365trading, med unntak av ansatte som er ansvarlige for håndtering og behandling av slik informasjon.

Sikkerhet

365trading tar alle nødvendige steg for å sikre at passende sikkerhetsanordninger opprettholdes og at personvernet med hensyn til kundens data og/eller personlige opplysninger er sikre og ikke på noen måte blir misbrukt. Tiltak og sikringer utføres av 365trading for å sørge for at all data er kryptert ved overføring, at riktig autentiseringsmekamismer er på plass og at alle maskiner og data holdes atskilt for å sørge for sikre områder.

Bruk av personlig informasjon

365trading innhenter anonym, statistisk informasjon angående kunder. Denne prosedyren sørger for at kundenes behov oppfylles gjennom intensiv overvåkning og kontinuerlig forbedring av tjenestene som 365trading tilbyr.

 

 Personlig informasjon innhentes av 365trading til følgende bruk:

 Anskaffelse av tjenester til kunder, inkludert behandling av transaksjoner;

 Bekreftelse på kundens identitet;

 Vurdering av kundens egnethet i forhold til produktene og tjenestene som 365trading tilbyr;

 Vedlikehold av kundens personlige profil;

 Generell administrering av kundekontoer;

 Personlig kontakt med kunder for å sikre at kunder har nødvendig og passende informasjon om tjenestene de tilbys; 

Holde kundene oppdatert angående trading-aktivitetene deres hos 365trading;

Administrering av produkter som 365trading tilbyr kundene; 

Personlig tilpasning av nettsiden for å imøtekomme behovene og interessene til selskapets kunder og forbedring og oppretting av nye produkter og tjenester som kan være i kundens interesse;

Innhenting av statistisk data for formålene som beskrives ovenfor, som ikke på noen måte identifiserer kunder.

Ved å registrere seg hos 365trading, får kunder dessuten muligheten til å godta eller avslå abonnement på følgende tjenester innen markedsføring:
anskaffelse av informasjon om produktene og tjenestene som tilbys av 365trading;
og anskaffelse av informasjon angående muligheter som 365trading anser for å være relevante for kunden
.

365trading selger ikke eller på annen måte overfører kunders personlige opplysninger til tredjeparter i markedsføringsøyemed. 

Avslutte abonnement

Kunder har til enhver tid muligheten til å avslutte abonnement på markedsføringstjenester som de tidligere har abonnert på. Dette gjøres ved å klikke på den aktuelle lenken nederst på e-posten fra den respektive tjenesten.

 Overføring av data innen EØS

Ved å registrere seg hos 365trading samtykker kunden i deling og overføring av personlige opplysninger innen EØS-området til følgende institusjoner og kun til følgende formål: 

  • Finansielle institusjoner og andre lignende organisasjoner som i forbindelse med utførelse av kundens ordre har kontakt med 365trading; 
  • Finansielle institusjoner og lignende organisasjoner som i forbindelse med utførelse av kundens ordre nomineres av kunden;
  • Eksterne tjenestetilbydere og profesjonelle rådgivere som tilbyr tjenester til 365trading for å sikre at selskapet tilbyr tjenestene kundene etterspør; 
  • Etter kundens forespørsel, alle organisasjoner eller personer som handler på vegne av kundene, inkludert, men ikke begrenset til finansrådgivere, meglere, advokater og revisorer;
  • Tredjeparter som kan behandle transaksjoner eller tilby tjenester som etterspørres av kundene; eller 
  • Enhver lokal eller internasjonal autoritet som ber om slik informasjon fra 365trading. 

 365trading gir kun informasjon til ovennevnte institusjoner og kun der den aktuelle institusjonen sørger for sikkerhetsanordninger for databeskyttelse.

 Overføring av data til tredjeparter

Gjennom å fullføre registreringsprosessen anses kunder for å ha samtykket i overføring av personlige opplysninger til land som ikke er medlem av EØS. Overføring i disse tilfeller skjer kun der slik overføring er tillatt ved lov og dersom lovverket i det aktuelle landet sikrer tilstrekkelig grad av beskyttelse med hensyn til behandling av de overførte, personlige opplysningene. 

Oppdatering av kundeinformasjon

Kunden kan når som helst informere 365trading om at vedkommendes personlige opplysninger er endret eller at kunden ønsker at 365trading sletter personlig informasjon fra filene sine, ved å sende en e-post til support@365trading.com. Der 365trading i henhold til regulerende eller juridiske forpliktelser ikke er pålagt å beholde slik informasjon, eller der informasjonen er nødvendig for å kunne tilby tjenester, vil 365trading endre eller slette kundens informasjon på forespørsel.

 Informasjonskapsler

Ved registrering må kunden benytte selskapets programvare for handelsformål. Denne programvaren gir 365trading muligheten til å benytte informasjonskapsler i forbindelse med kundens aktiviteter på nettsiden. (Kunden informeres om at informasjonskapsler er små informasjonsfiler som ofte inkluderer et unikt identifikasjonsnummer eller verdi som på grunn av bruk av selskapets programvare og nettside lagres på kundens datamaskin).

 365trading bruker både kortvarige og vedvarende informasjonskapsler. Kortvarige informasjonskapsler utløper når nettleseren lukkes, mens vedvarende informasjonskapsler forblir på kundens harddisk i en lengre tidsperiode. Disse vedvarende informasjonskapslene brukes til statistiske formål, sporing og målretting av brukeres lokalitet og interesser, og for å forbedre tjenestene som tilbys av 365trading. Vedvarende informasjonskapsler kan fjernes ved å følge instruksjonene i nettleserens “hjelp”-fil.

Kundens rettigheter

Kunden er ikke pålagt å tilby personlig informasjon til 365trading. Tilbakeholdelse av slik informasjon kan imidlertid bety at 365trading blir tvunget til å avslå kundens søknad om å åpne en konto hos 365trading, eller vil ikke kunne tilby kunden tjenester, informasjon, assistanse eller være i stand til å forbedre tjenestene som etterspørres og tilbys av 365trading.

 Endringer

365trading forbeholder seg retten til å fra tid til annen endre, legge til eller slette deler av personvernerklæringen, uansett grunn. Kunder blir varslet om slike endringer gjennom selskapets nettside, der en oppdatert versjon av personvernerklæringen er tilgjengelig. Det er kundens ansvar å holde seg informert om personvernerklæringens innhold til enhver tid. Når en kunde benytter selskapets nettside etter at slike endringer i personvernerklæringen er utført, anses kunden å ha samtykket i de aktuelle endringene. 

 Kontakt

For alle spørsmål som ikke ettertrykkelig er nevnt i denne personvernerklæringen, gjelder kypriotisk lov. Når en kunde ønsker å kontakte 365trading for å avgi en kommentar, en klage, eller varsle om angivelig krenkelse av personvernet deres, kan kunden kontakte 365trading på support@365trading.com

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".