Chatta med oss Chat
Se våra videosVår video

DEMOKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

HANDELSKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

Risker Associerade med Binär Options Handel

Alla Kunder som vill investera i Binära Optioner bör läsa detta dokument noga. Det bör dock noteras att informationen i detta dokument inte kan delge eller förklara alla risker och andra viktiga aspekter involverade i Binära Optioner i detalj.

Kunden bör inte handla eller investera i Binära Optioner om han/hon inte känner till eller förstår riskerna som är involverade och att han/hon kan förlora alla sina pengar.

Binära Optioner är optioner som utbetalar en förutbestämd, fast summa, beroende på huruvida en händelse inträffar vid tidpunkten då den Binära Optionen går ut.

Binära Optioner kan ha en av två möjliga utgångar och låter dig göra ett enkelt “Ja” eller “Nej” val. Liksom traditionella optioner så är Binära Optioner baserade på en underliggande tillgång som valutor, råvaror, index eller aktier, men en av de viktigaste skillnaderna mot traditionella optioner är, bland annat, att det kan bara finnas två utgångsresultat för optionen, antingen får kunden vinsten vid händelsen eller så förlorar kunden investerings-beloppet enligt varje option.

Handel med Binära Optioner är spekulativt och involverar en hög grad av risk som kan resultera i att du förlorar hela din investering. Därför är handel med Binära Optioner endast lämpligt för personer som förstår och är villiga att ta de ekonomiska, rättsliga och andra risker involverade i sådana transaktioner. Du bör vara övertygad om att Binär Options handel är lämplig för dig med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden och din inställning till risk innan handel. Du bör inte ägna dig åt spekulativ Binär Options handel om du inte förstår de grundläggande aspekterna av sådan handel och dess risker. Om du är osäker på huruvida handel med Binära Optioner är passande och lämpligt för dig, sök oberoende rådgivning från en professionell finansiell rådgivare. Fidelisco erbjuder inte sådana råd. Det är ditt ansvar, med hänsyn till dina personliga förhållanden och ekonomiska resurser, att vara försiktig och göra noggranna överväganden självständigt, både innan du ansöker om att engagera dig i Binära Optioner med bolaget, samt innan du köper någon enskild order. Om du inte förstår riskerna involverade med att ansöka om ett konto hos Fidelisco eller göra en enskild order, bör du söka råd och konsultation från en oberoende finansiell rådgivare. Om du därefter fortfarande inte förstår riskerna involverade i handel med Binära Optioner bör du inte handla alls.

Du är informerad om att de Binära Optioner som erbjuds av Bolaget inte handlas under reglerna av någon erkänd, utnämnd eller reglerad börs. Följaktligen kan handel med Binära Optioner utsätta dig för betydligt större risker än investeringar som handlas på det sättet.

Du varnas om följande risker:

  1. Derivata finansiella instrument och relaterade marknader kan vara högt instabila. Priset på en underliggande tillgång som en Binär Option hänför till kan variera hastigt och över breda intervaller och kan reflektera oförutsägbara händelser eller förändrade förutsättningar, inga av dessa kan kontrolleras av Kunden eller Fidelisco.
  2. Handel med Binära Optioner är spekulativt och involverar en hög grad av risk. Speciellt därför att det involverar två möjliga resultat varav ett kan innebära förlust av hela investeringsbeloppet.
  3. Handel med Binära Optioner är endast lämpligt för personer som: (a) förstår och är villiga att ta de ekonomiska, rättsliga och andra involverade risker i sådana transaktioner; och (b) kan hantera finansiell förlust av hela deras investeringsbelopp.
  4. Fidelisco gör varje ansträngning att det noterade priset på varje underliggande tillgång som en Binär Option hänvisar till kommer att vara rimligt relaterat till det faktiska priset av tillgången tillgänglig på marknaden. Fidelisco ger inga garantier, uttryckligen eller underförstått, att de angivna priserna representerar rådande marknadspriser.
  5. Fidelisco kan ha tillgång till information som inte är tillgänglig till dig, kan ha förvärvat handelspositioner som inte är tillgängliga för dig och kan ha intressen som skiljer sig från dina intressen. Fidelisco åtar sig inte någon skyldighet att förse dig med marknads- eller annan information vi har, och inte heller att ändra eller avstå från vår egen handel.
  6. Information om tidigare resultat av en underliggande tillgång garanterar inte dess nuvarande och/eller framtida resultat. Användningen av historik utgör inte någon bindande eller säker prognos om motsvarande framtida resultat av den underliggande tillgången till vilka de Binära Optionerna hänför.

Om du har några frågor, kontakta vårt Kundtjänst Team på support@365trading.com

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".