Chatta med oss Chat
Se våra videosVår video

DEMOKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

HANDELSKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

Ekonomiska Indikatorer

En ekonomisk indikator är helt enkelt vilken som helst ekonomisk statistik, såsom arbetslöshet, BNP, eller inflationstakten, som indikerar hur väl ekonomin mår och hur väl ekonomin kommer att fortsätta i framtiden. Som framgår av artikeln “Hur Marknader Använder Information För Att Sätta Priser” använder investerare all information till sitt förfogande för att fatta beslut. Om en uppsättning ekonomiska indikatorer tyder på att ekonomin kommer att bli bättre eller sämre i framtiden än vad de tidigare hade väntat, kan de besluta att ändra sin investerings strategi. För att förstå de ekonomiska indikatorerna, måste vi förstå på vilka sätt ekonomiska indikatorer skiljer sig åt.

Ekonomiska indikatorer kan vara ledande, eftersläpande, eller sammanfallande vilket indikerar tidpunkten för deras förändringar i förhållande till hur ekonomin som helhet förändras.

Tre Tids Typer av Ekonomiska Indikatorer:

1. Ledande: Ledande ekonomiska indikatorer är indikatorer som ändras innan ekonomin ändras. Avkastning på aktiemarknaden är en ledande indikator, eftersom aktiemarknaden vanligtvis börjar sjunka innan ekonomin minskar och förbättras innan ekonomin börjar dra sig ur en lågkonjunktur. Ledande indikatorer är den viktiga typen för investerare eftersom de hjälper förutsäga hur ekonomin kommer att se ut i framtiden.
2. Släpande: En släpande ekonomisk indikator är en som inte ändrar riktning förrän några kvartal efter att ekonomin gör det. Arbetslösheten är en eftersläpande ekonomisk indikator eftersom arbetslösheten tenderar att öka under 2 eller 3 kvartal efter att ekonomin börjar förbättras.
3. Sammanträffande: En sammanträffande ekonomisk indikator är en som bara rör sig på samma gång som ekonomin gör det. Bruttonationalprodukten är en sammanträffande indikator.

Viktiga Indikatorer:

ok1 Ränte-Meddelande
Räntorna spelar den viktigaste rollen i att flytta priserna på de finansiella marknaderna. Institutioner som sätter räntorna såsom centralbanker är därför de mest inflytelserika aktörerna. Räntorna dikterar investeringsflöden. Eftersom valutor är representationer av ett lands ekonomi påverkar skillnader i ränteläget det relativa värdet av valutor i förhållande till varandra. När centralbankerna ändrar räntan orsakar de rörelse och volatilitet på finansmarknaden. När det gäller handel med binära optioner kan noggrann spekulation om centralbankernas agerande öka handlarens möjligheter till framgångsrik handel.

ok1 Bruttonationalprodukt (BNP)
BNP är det bredaste måttet på ett lands ekonomi, och det representerar det totala marknadsvärdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett visst år. Eftersom BNPs siffra i sig ofta anses vara en eftersläpande indikator så fokuserar de flesta handlare på de två rapporter som utfärdas under månaderna innan de slutliga BNP-siffrorna: förhandsrapporten och den preliminära rapporten. Betydande revideringar mellan dessa rapporter kan orsaka stor volatilitet.

ok1 Konsumentprisindex
Konsumentprisindexet (KPI) är förmodligen den mest avgörande inflationsindikatorn. Den representerar förändringar i nivån på slutkundspriserna för den grundläggande konsumentkorgen. Inflationen är direkt knuten till köpkraften av en valuta inom dess gränser och påverkar dess ställning på de internationella marknaderna. Om ekonomin utvecklas under normala förhållanden, kan ökningen i KPI leda till en ökning av bas räntesatserna. Detta, i sin tur, leder till en ökning av valutans attraktion.

ok1 Sysselsättningsindikatorer
Sysselsättningsindikatorer återspeglar det allmänna hälsotillståndet i en ekonomi eller konjunkturcykel. För att förstå hur en ekonomi fungerar, är det viktigt att veta hur många arbetstillfällen skapas eller tas bort, hur stor andel av arbetskraften som är aktiv, och hur många nya personer som får arbetslöshetsersättning. För mätning av inflation, är det också viktigt att övervaka den hastighet med vilken lönerna växer.

ok1 Detaljhandel
Detaljhandels-indikatorn släpps på en månadsbasis och är viktig för valutahandlare eftersom den visar den totala styrkan av konsumtion och framgång för detaljhandeln. Rapporten är särskilt användbar eftersom den är en tids indikator av breda konsumtionsmönster som justerats för säsongsvariabler. Den kan användas för att förutsäga resultatet av viktigare släpande indikatorer och bedöma en ekonomis omedelbara riktning.

ok1 Betalningsbalans
Betalningsbalansen representerar förhållandet mellan mängden betalningar från utlandet och alla betalningar som åker utomlands. Med andra ord, det visar den totala utrikeshandelsverksamheten, handelsbalansen, och balans mellan export och import, transfereringar. Om inkommande betalningar överstiger betalningar till andra länder och internationella organisationer är betalningsbalansen positiv. Överskottet är en gynnsam faktor för tillväxt av den nationella valutan.

ok1 Regeringens Finans- och Penningpolitik
Stabilisering av ekonomin (t.ex., full sysselsättning, kontroll över inflationen, och en rättvis betalningsbalans) är ett av de mål som regeringarna försöker uppnå genom manipulation av finans- och penningpolitiken. Finanspolitiken avser skatter och utgifter, penningpolitik till finansmarknaderna och kreditförsörjningen, pengar och andra finansiella tillgångar.

Slutsats: Det finns många ekonomiska indikatorer, och ännu mer privata rapporter som kan användas för att utvärdera grunderna i finansmarknaderna. Det är viktigt att ta sig tid att inte bara titta på siffrorna, men också förstå vad de betyder och hur de påverkar ett lands ekonomi!!

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".