Chatta med oss Chat
Se våra videosVår video

DEMOKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

HANDELSKONTO INLOGGNING

Glömt Lösenord?

Fundamental analys

Fundamental analys handlar om att analysera styrkorna som påverkar ekonomin, såsom produktionskapacitet, konsumenternas förtroende, arbetstillfällen osv. Fundamental analys kan hjälpa till att hitta orsaken till prisfluktuationer och kan också (hjälpa till att) förutsäga framtida prisfluktuationer.

Fundamental analys är nödvändig för en bra Binära Options strategi. Om du tittar på vår ekonomiska kalender kommer du att se ett brett sortiment av siffror som är viktiga för de finansiella marknaderna. De flesta viktiga indikatorer förklaras i vår informationscentral.

Handlare tittar alltid noga på grundläggande teman i viktiga länder, de fyra viktigaste grundläggande teman är:

ok1  Ekonomisk tillväxt
ok1  Räntor
ok1  Handelsbalans
ok1  Politisk stabilitet

Ekonomisk tillväxt
Detta är självklart. Styrkan av en nationell valuta bestäms främst av styrkan i ekonomin där det fungerar. Och precis som de kvartalsvisa/årliga siffrorna i ett företag säger en hel del om den ekonomiska hälsan hos bolaget, säger de kvartalsvisa/årliga siffrorna i ett land en hel del om den ekonomiska hälsan i det landet. De finansiella marknaderna fokuserar därför i första hand på det ekonomiska inflytandet av de nationella ekonomierna.

Räntor
Ekonomier utvecklas i en cyklisk rörelse, det vill säga i en uppåtgående eller nedåtgående trend. Topparna och dalarna av dessa trender ändrar ofta ställning på kort sikt eller lång sikt. Detta är till ingens fördel, så regeringen har som mål att hålla kontroll över cyklisk rörelse i sin ekonomi: färre höga toppar och färre djupa dalar.
Ett viktigt verktyg för detta är räntan. Speciellt räntan centralbankerna (t.ex. “De Nederlandsche Bank”, “Deutsche Bank”, “Bank of England”) tar från affärsbanker när de vill låna pengar från centralbanken. Detta är viktigt eftersom om det blir dyrare för bankerna att få extra pengar, kommer det också att bli dyrare för investerare att få pengar, med resultat att tillväxten kommer att minska. Omvänt kommer investeringarna att öka när det blir billigare för bankerna att låna pengar från centralbanken.

Handelsbalans
Föreställ dig att den mängd varor USA köper från euroområdet är 100 miljarder dollar mer än vad den säljer. För att kunna köpa dessa varor kommer amerikanerna att behöva euro. Därför köper de faktiskt 100 miljarder euro. Deras handelsunderskott säkerställer att euron ökar i värde jämfört med dollarn.
I verkligheten är det ofta mycket mer komplext (till exempel vad händer med amerikanska företag i euroområdet som exporterar dessa varor till USA) men det är viktigt att förstå att värdet av en valuta kan minska om underskottet i handelsbalansen för ett land ökar.

Politisk Stabilitet
De finansiella marknaderna påverkas av politik, och framför allt av stabiliteten av politiken i landet i fråga. Förståeligt då “handel” på de flesta finansiella marknaderna är i de nationella ekonomierna, inte i enskilda företag.
Politisk instabilitet kan skada den ekonomiska tillväxten och därmed också vissa relaterade marknader.

 

Varför ekonomiska nyheter är så viktiga

Ekonomiska indikatorer ger alla möjliga ledtrådar om tillståndet i ett lands ekonomi. Dessutom ger de insikt i behoven hos nationella och internationella företag.

Sänks räntan på en valuta av centralbanken? Då blir det billigare att låna pengar och därför billigare att investera. Penningmarknaden blir bredare vilket innebär att växelkursen för den berörda valutan vanligtvis kommer att minska gentemot andra valutor.

Regeringar och stora företag “skapar” de (ekonomiska) nyheterna. Dessa nyheter har ett verkligt värde och spekulativt värde. Det verkliga värdet bestäms av företag och regeringar, det spekulativa värdet bestäms av handlarna. Handlare, stora och små, svarar därför också på nyheter eftersom:

a) Det säger något om hur multinationella företag (och mindre företag) har fungerat under den sista perioden och hur de förmodligen kommer att fungera under nästa period.

Ett enkelt exempel: har BNP i ett land ökat i jämförelse med andra länder? Då kommer det att finnas en efterfrågan på valutan i det landet, eftersom varje företag vill investera i ett land som går bra. Värdet på valutan gentemot andra valutor kommer sannolikt att öka.

b) Det säger något om det troliga framtida beteendet hos de statliga/myndigheter som nyheten gäller.

Ett enkelt exempel: Har inflationen i euroområdet ökat till 5%? Chansen är stor att ECB kommer att öka räntan för att penningmarknaden krymper och inflationen kommer därför (förhoppningsvis) att minska. Värdet på valutan kommer därefter (förmodligen) att öka.

c) Andra handlare stora och små kan då också svara.

Detta är kanske det viktigaste skälet till reaktionen av handlare till nyheter: förväntningen att andra handlare också kommer att reagera. Det är fritt fram för alla, och om alla andra väljer att köpa euro och sälja dollar då är det bäst att du hänger på…

Därför håller nästan varje framgångsrik aktör koll på nyheter!

 

HIGH RISK INVESTMENT WARNING: 365trading.com is operated by Fidelisco Capital Markets Ltd, a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under license no. 181/12 and is located at Stassinos Building, 2nd Floor, Ayias Elenis 2, 1060, Nicosia, Cyprus. Trading Binary Options may incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore it may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary. Please note 365trading does not actively market her products in the following countries : Argentina, America, Brasil, Canada, Belgium. Please read our full "Risk Disclosure Statement".